Frequently Asked Questions

Scoring System

Conform articolului 5.5 din Capitolului III al regulamentului oficial Acadnet [1], se cunoaște faptul că: „În cadrul etapei locale, județene, respectiv naționale a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet, pentru secțiunea Interoperabilitate Software, punctajul final al fiecărui concurent va fi calculat în funcție de numărul de probleme rezolvate corect și timpul total acumulat. Timpul total reprezintă numărul de minute de la începutul concursului până când o problemă a fost rezolvată. De exemplu, dacă un elev rezolvă două probleme, prima după 5 minute de la începutul concursului și a doua la 17 minute de la începutul concursului, atunci timpul total al elevului va fi 22. Punctajul final obținut de fiecare concurent va fi calculat după formula: P = (PR * 120 - TT), în care P = punctajul final acordat fiecărui concurent, PR = numărul de probleme rezolvate corect de către concurent pe durata concursului, TT = timpul total acumulat de fiecare concurent pentru proba practică.” Spre exemplu, presupunem că o probă are 3 probleme, timpul probei este de 1 oră, iar momentele în care un elev trimite primele soluții bune pentru problemele respective sunt:

  • Problema I - 10 minute de la începerea concursului
  • Problema II - 20 minute de la începerea concursului
  • Problema III - 30 minute de la începerea concursului
În cazul prezentat mai sus, penalty-ul este calculat ca fiind suma acestor minute, adică TT = 10 + 20 + 30 = 60. Întrucât toate cele 3 probleme au soluții, înseamnă că elevul a rezolvat corect 3 probleme, adică PR = 3. Deci, punctajul final va fi P = (PR * 120) - TT = (3 * 120) - 60 = 360 - 60 = 300. [1] - Regulamentul oficial Acadnet poate fi accesat aici: https://acadnet.ro/ro/concurs/regulament